گردهمایی بزرگ فعالان عرصه فرهنگ دینی مساجد شهرستان چالوس

گردهمایی بزرگ فعالان عرصه فرهنگ دینی مساجد شهرستان چالوس با حضور مسئولان، روسای هیات امناء، هیات مذهبی و پایگاه های مقاومت شهرستان چالوس

e-max.it: your social media marketing partner