29 خرداد 1398

گزارشی از خلاصه خطبه های نماز جمعه شهرستان چالوس مورخ 21/10/97

 

گزارشی از خلاصه خطبه های نماز جمعه شهرستان چالوس مورخ 21/10/97

قال علی علیه السلام: المغبون من باع جنه علیه بمعصیه دنیه

علی علیه السلام فرمودند: زیانکار و خسارت دیده کسی است که بهشت برین را به گناهی پست و خارکننده معاوضه نماید و بفروشد.

علت زیان چیست؟به هر چیز این دنیا نگاه بکنی مارک و نشان فانی شدن بر پیشانی اش نقش بسته،این خود بزرگترین خسارت نیت انسان باقی را فدای فانی بکند.

فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم

خداوند پس از آفرینش آنان،روزی و معیشتشان را با روش حکیمانه ای در میان آنان تقسیم فرمود و هر یک را در جایگاه مخصوصش قرار دارد.

در این فرض نیز امیرالمومنین(ع) شبهه ای را رفع میکند به این صورت که نه تنها خداوند نیازی به عبادت بندگان ندارد و عبادت و اعمال صالح مخلوقات و انسانها نقص و کمبودی از خداوند را برطرف نمی کند چون خود کمال مطلق است و او انسان را با خلق کردن به اولین پله و درجه کمال یعنی حیات در این دنیا قرار داده،مراحل بعدی کمال مادی و معنوی انسان نیز به واسطه عنایات حضرت حق و تلاشش و مجاهدت خود انسان طی خواهد شد،بلکه خداوند به آن و لحظه به لحظه،حوائج و نیازمندی های انسان را برآورده میکند و از رزاق مادی و روزیهای مورد نیاز آنان را تامین خواهد کرد.

او کسی است که ناصیه و موی پیشانی زندگی مخلوقات و انسانها را برعهده و در دست دارد،یعنی تمام نیازها و ما یحتاج مردم در اختیار او قرار دارد و به هر کسی مطابق لیاقت و شایستگیش جایگاه و موقعیت بخشیده،هیچ چیز در دستگاه او گسترده ای و بی حساب و کتاب نیست.

در سوره زخرف آیه 32 میفرماید: نحن قسمنا بینهم معایشهم فی الحیاه الدنیا ما اسباب معشیت آنها را در زندگی دنیا میانشان تقسیم نموده ایم، لذا او خود را در جاهای مختلف قرآن رزاق معرفی فرموده ان الله هو الرزاق ذوالقوه المتین،صیغه رزاق دلیل بر تاکید قدرتمندی و انحصار عهده دار بودن معیشتهم دست خداوند است.تنها رزاق حقیقی عالم قادر متعال است اگر کسانی غیر خداوند هم به این صفت متصف میشوند از باب مجاز و نسبت به غیرفاعل حقیقی است، آن فاعل به اذن و توفیق و مدد الهی قدرت و لیاقت کمک و روزی رسانی به دیگران را پیدا میکند، پس تعیین و تقسیم و ایصال و رساندن امور مورد نیاز مادی و معنوی موجودات خصوصا انسانها در دست پر قدرت خداوند است،از خوردنی و آشامیدنی و پوشیدی گرفته تا فکری و اندیشه ای و عقلی و روحی و روانی مثل عشق و مهر و محبت و مودت و جعل بینکم موده و رحمه حتی اوضاع زمان و مکان و شرایط مقارن با آنها در اختیار خداوند است.

در واقع مخلوقات قرار است پس از خلقت و وجود یافتن مسیر تکامل و هدایت و تربیت را بپیماید و طی بکنند،این تکامل اسباب و لوازم و علل میطلبد و بدون آن اسباب اوامر حیات برای انسان ممکن نخواهد بود، البته هر یک به اقتضای حالشان و مطابق با شان و لیاقت و از سویی بر مبنای حکمت بالغه الهی امکان دارد،یکی از در فقر نگهدارد و دیگری را در ثروت،یکی را در عسر و دیگری را در یسر و راحتی،یکی را در سعه و فراخی زندگی دیگری را در تنگی و مضیقه و سختی،اوست که یکی را با سختی و نداری میخواهد پرورش بدهد و تربیت کند و به کمال برساند،دیگری را با ثروت و رفاه و امکانات،یکی را با مقام و عنوان عالی دیگری را با رتبه دانی و ناچیز، ظرفیت سنجی با اوست اگر او میخواست همه غنی می بودند و در رفاه زندگی میکردند با این تفاوتها خداوند صاحبان روحیه سپاسگزاری،شاکران و ناسپاسی کفران کنندگان،انسانهای طغیانگر با انسان های مطیع و منقاد را برای دیگران بنمایش می گذارد و حتی خودش را بتواند به قضاوت و سنجش قرار بدهد چون خیلیها هستند تا مال ندارد آدم خوبی هستند،همینکه متمول میشوند سرگیجه میگیرند و طغیان می کنند،بنابراین تقسیم تمام امور بر موازین حکیمانه است، دیگر آنکه ما مقسم هستیم کسی نگران نباشد جمعیت بشر هر روز رو به افزایش است، با محدود بودن کره زمین و ارزاق  و مواد غذایی چه باید کرد و آینده انسان ها چه خواهد شد.خداوند با گردش دورانی در طبیعت چنان مواد غذایی را در موجودات تنظیم و مدیریت فرمود که اگر میلیاردها سال دیگر هم مخلوقات از آن مواد استفاده نمایند احساس کمبود نشود ، این گردش دورانی دائما در حال تکرار است.

خطبه دوم :

قال الصادق (ع) یقول الله تعالی :  ان ادنی ما اصنع بالعبد ، اذا اکثر شهوته علی طاعتی ان احرمه لذید مناجاتی

امام صادق (ع) فرمودند : هنگامیکه بنده ام شهوتش را بر طاعت و بندگیم برگزیند و شهوت را مقدم بر خواسته من نماید کم ترین معامله ای که با او خواهم کرد انستکه لذت و حلاوت و شیرینی مناجتم را از او خواهد گرفت  و محرومش خواهم کرد .

سخنان مقام معظم رهبری در جمع مردم خون وقیام، قم به مناسبت 19 دی همچون همه سخنرانیهای معظم اله حکیمانه و دقیق و زیبا و روشنگر بوده است در تاریخ انقلاب اسلامی برخی از مناسبتها از برجستگی و درخشش خاصی برخوردار است و نقش تعیین کننده ای در روند پیروزی انقلاب اسلامی داشته اند که یکی از آنها 19 دی سال 56 مردم غیور قم می باشد که در تعابیر مقام معظم رهبری از آن بعناوینی همچون  مبداء حرکت عمومی و یا آتش زیر خاکستری که منجر به حرکت گوناگون شد و منشاء تحول عظیم و روز برجسته و بی نظیر همینطور روز تاریخی و بزرگی ذکر شده است دشمنان مااز قم سیلیهای سنگینی خورده اند از حوزه مبارکه علمیه بزرگ قم آنها      ضرب شصتها دیده اند لذا قم شهر انقلاب است ،در فرمایشات مقام معظم رهبری این مطلب بعنوان نکته کلیدی و دقیق وجود داشته است که انگیزه هایی وجود دارد تا فضای انقلابی قم و روحیه انقلابی  و روحیه دینی قم را تغییر بدهند از کید و مکر دشمنان نباید غافل شد ، خصوصا از جنبه فرهنگی برخی را تعمدا ماموریت می دهند چهره قم را مخدوش کنند و از سرچشمه  اصلی انقلاب بودن بی رنگ بسازند ، هرچند در همه شهر حرکتهای خزنده و مرموز دشمنان خصوصا در عرصه فرهنگی به چشم می خورد یکروز جوان ساده و کم تجربه ما را می بینیم برای ائمه اطهار سینه چاک است روز بعدی می بینیم همان جوان بدنبال ابزار و لوازم صددرصد متضاد و با معنویت و فرهنگ دینی گام بر می دارد .

22 دی سالروز تشکیل شورای انقلاب اسلامی به فرمان  حضرت امام (ره) :

امام(ره) با وجود آنکه ایمان به هدف و آرمانهای بلند خود داشت و امید بسیار بالا به پیروزی انقلاب بر همه مخالفین اما هرگز از اقدام تشکیلاتی و وظیفه مدیریتی و رهبری مدبرانه غافل نماند ، دقیقا یک ماه قبل از پیروزی انقلاب در 22 بهمن دستور تشکیل شورای انقلاب را دادند تا اولا : عناصر کلیدی و محوری مسئولیت پذیری باشند حرکت انقلاب را جهت دهی نمایند چرا که مرحله انتقال قدرت بسیار مرحله سخت و دشوار و پر خطری است هر عنصری و عامل نفوذی می تواند رخنه نماید چنانچه با وجود تدابیر الهی امام ضربات و خسارتهایی متحمل شدیم از طرفی امکان زیادی وجود داشت گروههای مخالف انقلاب اما در  نقاب و چهره بظاهر انقلاب با ایجاد فرصت بعمل آمده و شرایط بسیار مناسبی که از سوی زحمتکشیدگان واقعی انقلاب ، نیروهای اصیل و مومن و مخلص رقم خورده نهایت استفاده را بنمایند و انقلاب را بسرعت مصادره نمایند چنانچه نمونه های آن را در جریان بیداری اسلامی برخی کشور های منطقه همانند مصر و لیبی و یمن دیدیم ، بنابراین امام بزرگوارمان با تشکیل شواری انقلاب درصدد کنترل اوضاع سیاسی و اجتماعی و امنیتی کامل و دفاع و صیانت از آرمانهای انقلاب بوده اند اگر دین تدبیر را امام اتخاذ نمی فرمودند رژیم ستم شاهی که آخرین نفسهایش را می کشید همانند غریق ممکن بود نقشه شیطانی را پیش می گرفت .

میلاد سراسر نور عقیله بنی هاشم و روز پرستار را محضر ارادتمندان آن بانو تبریک عرض می کنم : زینب کبری (س) بعد از مادر مکرمه شان صدیقه کبری درخشش بی نظیر میان بانوان مسلمان دارند چه شد زینب کبری (س) به این مقام و عظمت رسید آیا چون نوه پیامبر اکرم بودند ،چون دختر امیرالمومنین و فرزند زهرای اطهر (س) بودند چون دو برادر معصوم و حجت خدا همانند حسن و حسین (ع) داشته اند ،خیر هرچند همه ی آنها برای هر انسانی فضیلت ناب و ارزشمند می باشند و مایه فخر و مباهات ولی زینب کبری از همه آن ظرفیت ها استفاده بهینه کردند شاگرد خوش فهم و خوش استعداد و فرصت طلبی بوده اند نکته ای و کلمه ای از دروس والدین و اخوین گرام را از نظر دور نینداخته اند و هم خوب فرا گرفتند و هم خوب عمل کردند و بکار بستند ما امام زاده های زیادی داشته ایم اما آیا همه آنها از شرایط موجود در فضای خانه و نعمت بزرگ و بی نظیر امامت و معلمان کامل انسانیّت استفاده شایسته و لازم وکافی را کرده اند ، آیا همه آنها از شرایط بوجود آمده در جامعه حسن استفاده به نفع ولایت   دین را داشته اند ، آیا موفقیت سنجی ، و تکلیف محوری و درک حساسیت زمانه را داشته اند ، خیر چنین چیزی را در چند امام زاده در تاریخ می بینیم که همان حرکت های سنجیده و به موقع موجب درخشش و تبلور شخصیت آنان شده است همچون حضرت معصومه ، همانند ، اباالفضل العباس ،عبد العظیم حسنی و شخص شخیص زینب کبری (س)

27 دی ماه سالروز : شهادت نواب صفوی ویاران مظلوم عضو جمعیت فدائیان اسلام گرامی می میداریم . :

خاطره ای از نواب صفوی نقل شده که فرمانده جوخه اعدام از او پرسید در آخرین لحظه خواسته ای نداری و نواب صفوی گفت : اگر مقدور است آبی بیاورید تا آخرین لحظات عمرم غسل شهادت کنم سرهنگ دستور داد آب بیاورند آب که آوردند آب سرد بود نواب فریادی به سرهنگ کشید ،چرا آب سرد آوردید که بر اثر سرما رنگ صورتمان تغییر پیدا کنند و شما و امثال شما فکر کنند ما ترسیده ایم ولی  خدا آگاه است که لحظه  به لحظه اشتیاقمان به شهادت بیشتر می شوید .

e-max.it: your social media marketing partner

 

 

 

 

 

 

محبوب ترین اخبار

اوقات شرعی

آخرین مطالب