10 خرداد 1399
 

اخبار تصویری

ادامه سلسله بحث های لمعات نور سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 4 / 3 / 1399

IMAGE

پنج شنبه, 08 خرداد 1399   ادامه سلسله بحث های لمعات نور سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 4 / 3 / 1399 بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره محمد (ص) محضر بیست و...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 3 / 3 / 1399 - روز بیست و نهم

IMAGE

شنبه, 03 خرداد 1399   سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 3 / 3 / 1399 روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان   بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور *...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 1 / 3 / 1399 - روز بیست و هفتم

IMAGE

پنج شنبه, 01 خرداد 1399 سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 1 / 3 / 1399 روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 2 / 3 / 1399 - روز بیست و هشتم

IMAGE

چهارشنبه, 31 ارديبهشت 1399   سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 2 / 3 / 1399 روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور *...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 31 / 2 / 1399 - روز بیست و ششم

IMAGE

چهارشنبه, 31 ارديبهشت 1399 سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 30 / 2 / 1399 روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 30 / 2 / 1399 - روز بیست و پنجم

IMAGE

یکشنبه, 28 ارديبهشت 1399   سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 30 / 2 / 1399 روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور *...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 29 / 2 / 1399 - روز بیست و چهارم

IMAGE

یکشنبه, 28 ارديبهشت 1399 سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 29 / 2 / 1399 روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم   تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 28 / 2 / 1399 - روز بیست و سوم

IMAGE

یکشنبه, 28 ارديبهشت 1399   سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 28 / 2 / 1399 روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان   بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور *...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 26 / 2 / 1399 - روز بیست و یکم

IMAGE

شنبه, 27 ارديبهشت 1399   سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 26 / 2 / 1399 روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور *...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 27 / 2 / 1399 - روز بیست و دوم

IMAGE

شنبه, 27 ارديبهشت 1399 سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 27 / 2 / 1399 روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 25 / 2 / 1399 - روز بیستم

IMAGE

پنج شنبه, 25 ارديبهشت 1399 سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 25 / 2 / 1399 روز بیستم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره محمد...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 24 / 2 / 1399 - روز نوزدهم

IMAGE

چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1399   سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 24 / 2 / 1399 روز نوزدهم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 23 / 2 / 1399 - روز هجدهم

IMAGE

سه شنبه, 23 ارديبهشت 1399 سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 23 / 2 / 1399 روز هجدهم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره محمد...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 22 / 2 / 1399 - روز هفدهم

IMAGE

دوشنبه, 22 ارديبهشت 1399   سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ :22 / 2 / 1399 روز هفدهم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 21 / 2 / 1399 - روز شانزدهم

IMAGE

یکشنبه, 21 ارديبهشت 1399 سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 21 / 2 / 1399 روز شانزدهم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 20 / 2 / 1399 - روز پانزدهم

IMAGE

شنبه, 20 ارديبهشت 1399 سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 20 / 2 / 1399 روز پانزدهم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره...

آیا یک بار ابتلا به کرونا، مصونیت همیشگی ایجاد می کند؟

IMAGE

شنبه, 20 ارديبهشت 1399 ایرنا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹                                   Languages                                   فارسی                                   English                                   العربیة                                   Türkçe              ...

پیش‌بینی ترامپ درباره زمان تولید واکسن کرونا در آمریکا

IMAGE

دوشنبه, 15 ارديبهشت 1399   صفحه اصلی اخبار داغ مطالب تازه تبلیغات در بیتوته تماس با ما درباره ما     دوشنبه, 15 ارديبهشت 1399 اخباراخبار بین المللپیش‌بینی ترامپ درباره زمان تولید واکسن کرونا در آمریکا آخرین اخبار بین الملل پیش‌بینی ترامپ درباره...

عذرخواهی و توضیح امام جمعه مستعفی ایرانشهر درباره فیلم حاشیه ساز (+فیلم)

IMAGE

سه شنبه, 02 ارديبهشت 1399   امام جمعه مستعفی ایرانشهر با اشاره به پخش فیلمی در فضای مجازی که در حالی که داخل خودرو نشسته بود و به کارگران پول می‌داد گفت: کار بنده اگر تکدر خاطری را برای عزیزان ایجاد کرده از صمیم قلب عذرخواهی می کنم. به گزارش تسنیم ،...

شهادت یک بسیجی و هلاکت ۳ قاچاقچی موادمخدر در سراوان

IMAGE

سه شنبه, 02 ارديبهشت 1399 جامعه و حوادث . برگزیده(٢٢:١٣) ٩٩/٠٢/٠١مهر شهادت یک بسیجی و هلاکت ۳ قاچاقچی موادمخدر در سراوان   سایز متن الفالف   k ١٩ ٣٤ مهر/ مسئول روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق کشور گفت: در درگیری رزمندگان قرارگاه قدس با...

تاریخ اولین اعزام به حج 99 اعلام شد

IMAGE

سه شنبه, 02 ارديبهشت 1399 جامعه و حوادث . برگزیده(١٠:٠٩) ٩٩/٠٢/٠٢ایرنا تاریخ اولین اعزام به حج 99 اعلام شد   سایز متن الفالف   k ٢.٨ ٥ ایرنا/ معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در خصوص تاریخ شروع عملیات حج 99 اعلام کرد: در صورت عادی شدن شرایط، نخستین...

خبر فوت ۲ کودک اصفهانی بر اثر کرونا تکذیب شد

IMAGE

سه شنبه, 02 ارديبهشت 1399 جامعه و حوادث . برگزیده(٢٢:٠٢) ٩٩/٠٢/٠١ایرنا خبر فوت ۲ کودک اصفهانی بر اثر کرونا تکذیب شد   سایز متن الفالف   k ١١ ١٠ ایرنا/ رییس روابط عمومی اداره کل بهزیستی اصفهان خبر فوت ۲ کودک شیرخوارگاه این شهرستان بر اثر ابتلا به...

مقام ارشد سپاه پیشرفت‌های تسلیحاتی ایران را به رخ دنیا کشید

IMAGE

سه شنبه, 02 ارديبهشت 1399 برگزیده سیاسی ورزشی بین الملل چندرسانه ای اقتصادی جامعه و حوادث فناوری موسیقی سینما و چهره ها جذابترین ها استــانی  بیشـــتر  سیاسی . برگزیده(١٦:٢٤) ٩٩/٠٢/٠١ایسنا مقام ارشد سپاه پیشرفت‌های تسلیحاتی ایران را به رخ دنیا...

رکورد دوباره آمریکا در آمار قربانیان کرونا

IMAGE

پنج شنبه, 28 فروردين 1399 بین الملل . برگزیده(٠٩:٢٦) ٩٩/٠١/٢٨فارس رکورد دوباره آمریکا در آمار قربانیان کرونا   سایز متن الفالف   k ٦.٥ ١ فارس/ طبق جدیدترین آمار و ارقام دانشگاه «جانز هاپکینز» با مرگ نزدیک به پنج هزار نفر ظرف 24 ساعت، مجموع قربانیان...

لوکاشنکو: هیچ کس در بلاروس به علت ویروس کرونا نمی‌میرد

IMAGE

سه شنبه, 26 فروردين 1399 بین الملل . برگزیده(٠٩:٥٠) ٩٩/٠١/٢٦خبرگزاری دانشجو لوکاشنکو: هیچ کس در بلاروس به علت ویروس کرونا نمی‌میرد   سایز متن الفالف   k ١ ٠ خبرگزاری دانشجو/ رئیس جمهور بلاروس با رد نگرانی‌ها بابت مرگ شهروندان کشورش به دلیل به...

#باهم_شکستش_می‌دهیم

IMAGE

سه شنبه, 26 فروردين 1399     برگزیده سیاسی ورزشی بین الملل چندرسانه ای اقتصادی جامعه و حوادث فناوری موسیقی سینما و چهره ها جذابترین ها استــانی  بیشـــتر   . برگزیده(١٧:٠٣) ٩٨/١٢/٠٧آخرین خبر #باهم_شکستش_می‌دهیم   سایز متن الفالف   k ١١٧ ٣٠٩ آخرین...

دلتنگی‌های دختر سردار سلیمانی، ۱۰۰ روز بعد از شهادت پدر

IMAGE

سه شنبه, 26 فروردين 1399 سیاسی . برگزیده(٠٩:٤١) ٩٩/٠١/٢٦باشگاه خبرنگاران دلتنگی‌های دختر سردار سلیمانی، ۱۰۰ روز بعد از شهادت پدر 2 سایز متن الفالف   k ٢.٢ ١١ باشگاه خبرنگاران/ زینب سلیمانی پس از گذشت ۱۰۰ روز از شهادت پدرش دلنوشته‌ای را در استوری...

زوج پرستاری که 2 ماه از فرزندشان دور بودند

IMAGE

سه شنبه, 26 فروردين 1399 زوج پرستاری که 2 ماه از فرزندشان دور بودند   سایز متن الفالف   k ١.١ ٠ خراسان/ چند وقتی است که ویروسی بسیار کوچک اما مرموز، زندگی همه اهالی کره‌زمین را تحت تاثیر قرار داده و باعث ترک خیلی از عادات و به وجود آمدن شرایط رفتاری...

از شایعه تا واقعیت رهاشدن بیمار کرونایی در ساری

IMAGE

سه شنبه, 20 اسفند 1398 استانی(١٠:٥٢) ٩٨/١٢/٢٠فارس از شایعه تا واقعیت رهاشدن بیمار کرونایی در ساری     ٨٥ ٠ فارس/ چقدر خوب است که در این شرایط حساس به شایعات دامن نزنیم و هر کلیپی را که دیگران جهت منافع یا جلب توجه تو فضای مجازی بارگزاری می‌کنند را...

مصرف الکل برای مقابله با کرونا مرگ آور است

IMAGE

سه شنبه, 20 اسفند 1398 استانی(١٠:٢٣) ٩٨/١٢/٢٠ایرنا مصرف الکل برای مقابله با کرونا مرگ آور است   ١٩ ٠ ایرنا/ متخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز نسبت به مصرف انواع الکل برای مقابله و درمان کرونا هشدار داد و گفت : مصرف خوراکی مواد الکلی...

تصمیم سه نهاد انقلابی برای کمک به کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا

IMAGE

سه شنبه, 20 اسفند 1398   تحلیل ها(١٠:٤٢) ٩٨/١٢/٢٠کیهان تصمیم سه نهاد انقلابی برای کمک به کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا       کیهان/ متن پیش رو در کیهان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست جانشین فرمانده کل سپاه با‌ اشاره...

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان و مدیران نظام:

IMAGE

پنج شنبه, 23 فروردين 1397     رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان و مدیران نظام: تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام‌رسان‌های داخلی «حرام شرعی» است   حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز (دوشنبه) در دیدار جمعی از...

گردهمایی بزرگ فعالان عرصه فرهنگ دینی مساجد شهرستان چالوس

IMAGE

جمعه, 01 -2667 گردهمایی بزرگ فعالان عرصه فرهنگ دینی مساجد شهرستان چالوس با حضور مسئولان، روسای هیات امناء، هیات مذهبی و پایگاه های مقاومت شهرستان چالوس

×

خطا

There was a problem loading image 157029432.jpg
There was a problem loading image 32020-4042-pc-4042.gif
There was a problem loading image 1090634_600.jpg
There was a problem loading image AndroidOnlineNewsImage.aspx?id=6272306&type=newsHi
There was a problem loading image AndroidOnlineNewsImage.aspx?id=6273162&type=newsHi
There was a problem loading image AndroidOnlineNewsImage.aspx?id=6272279&type=newsHi
There was a problem loading image logo-white.svg
There was a problem loading image AndroidOnlineNewsImage.aspx?id=6258526&type=newsHi
There was a problem loading image AndroidOnlineNewsImage.aspx?id=6250978&type=newsHi
There was a problem loading image main-logo.svg
There was a problem loading image AndroidOnlineNewsImage.aspx?id=6251055&type=newsHi
There was a problem loading image AndroidOnlineNewsImage.aspx?id=6251050&type=newsHi

زوج پرستاری که 2 ماه از فرزندشان دور بودند

زوج پرستاری که 2 ماه از فرزندشان دور بودند

خراسان/ چند وقتی است که ویروسی بسیار کوچک اما مرموز، زندگی همه اهالی کره‌زمین را تحت تاثیر قرار داده و باعث ترک خیلی از عادات و به وجود آمدن شرایط رفتاری تازه‌ای شده است. داستان این ویروس تفاوت دارد با بقیه بیماری‌ها. علاوه بر این‌که با هیچ فردی شوخی ندارد، پیر و جوان و فقیر و ثروتمند هم نمی‌شناسد.
عکس‌هایی که از نیروهای بیمارستان‌ها در این روزها منتشر می‌شود، درست مانند زمان دفاع مقدس است. آن زمان شاهد رزمنده‌ای بودیم که پیشانی فرزندش را می‌بوسید و به خط مقدم می‌رفت و حالا پرستاری را می‌بینیم که حتی ترس بوسیدن فرزندش را دارد و به جنگ با کرونا می‌رود. بعضی از ما این روزها حتی از شنیدن اسم این بیماری هم خسته شده ایم پس کسانی که صبح تا شب‌شان را با بیماران کرونایی می‌گذرانند و در معرض خطر هستند، چه؟ خستگی برایشان در آن لباس‌ها چه معنی دارد؟ 

تا شکست کامل کرونا در بیمارستان می‌مانیم
گفت‌و‌گو با زوج پرستاری که فرزند 2 ساله‌شان را خانه مادربزرگش گذاشته‌اند تا زمان بیشتری در خدمت بیماران کرونایی باشند

پسر دو ساله‌ای، دو ماه است که با مادربزرگش زندگی می‌‌کند. پدر و مادر این پسر می‌توانستند تصمیم بگیرند که فقط یکی وارد خط‌مقدم مبارزه با کرونا بشود اما ترجیح دادند بیمارستان رجایی بابل را خانه دوم‌شان کنند. «محمد رضایی» و «مریم نجفی»، قهرمان‌هایی هستند که شاید همیشه در این لباس‌های پرستاری گمنام بمانند اما زحمات‌شان، از ذهن‌های مردم پاک نخواهد شد. در ادامه، گفت‌و‌گویی با این زوج داشته‌ایم که خواهید خواند.

نمی‌خواهیم خانواده‌های بسیاری داغدار شوند
«محمد رضایی»، 32 ساله، کادر بخش جراحی قلب بیمارستان روحانی در بابل از شرایط کار در این روزها و تصمیم سخت‌شان برای دوری از تنها فرزندشان می‌گوید: «شنیدن خبر این‌که کرونا به ایران آمده و چند نفری را مبتلا کرده، برای همه ما سخت بود. شرایط کار من و همسرم هم به دلیل حضور پسرم در زندگی‌مشترک‌مان با چند سال قبل فرق داشت. استرس درونی کادر پزشکی و پرستاران را حس می‌کردم اما نیرویی در درونم باعث می شد تا به بقیه دلداری بدهم به خصوص همسرم که حس مادری‌اش، استرس بالایی را به او وارد می‌کرد. به او گفتم فکر کند که یکی از اعضای خانواده‌مان به این بیماری مبتلا شده و با توجه به این‌که دارویی برای درمان وجود ندارد، تنها پرستاران می توانند به او کمک کنند تا حالش بهبود یابد. گفتم اگر ما برای کمک کردن حاضر نباشیم، خانواده‌های بسیاری داغدار می‌شوند. حرف‌هایم باعث شد تا دلش قرص شود و با انرژی کارمان را شروع کنیم.»
دایی‌ام را به خاطر کرونا از دست دادم
آقای رضایی در ایام عید ،یکی از نزدیکان خود را به خاطر کرونا از دست داده و در این باره برای‌مان، این‌گونه توضیح می‌دهد: «روزهای اول عید بود که دایی‌ام به بیمارستان مراجعه کرد و علایم کرونا را داشت. با مثبت بودن آزمایشش در بیمارستان، بستری‌اش کردیم. ترس زیادی از بیماری داشت و مدام می‌گفت که این ویروس کشنده و خطرناک است. به مرور حالش بد و بدتر شد و ما او را 13 فروردین از دست دادیم. 43 سال داشت و برایم باورپذیر نبود که چقدر راحت در عرض چند هفته یک بیماری می‌تواند با از پا در آوردن یک نفر، خانواده‌های زیادی را داغدار عزیزان‌شان کند. با فوت دایی‌ام، انرژی‌ام برای سخت و مداوم کار کردن بیشتر شد. می‌خواهم تا حد ممکن نگذارم کسی عزیزش را از دست بدهد و به سوگش بنشیند اما این هدف، به تنهایی با تلاش من و همکارانم محقق نمی‌شود. این خود مردم هستند که باید زنجیره انتقال بیماری را با در خانه ماندن قطع کنند. اگر هر کسی تصور این را داشته باشد که چند هفته قبل می‌توانست با رعایت یک سری نکات، خانواده‌اش را در کنارش ببیند اما حالا محروم است، مشکلات ما تا حد زیادی حل خواهد شد.»

رمز شکست کرونا
داشتن روحیه است

«مریم نجفی» متولد 1364 است و سال 1395 با آقای رضایی ازدواج کرده است. خانم «نجفی» همچون دیگر پرستاران، این روزها با تعداد زیادی از بیماران کرونایی و همراهان‌شان ارتباط دارد. او از حال‌و‌هوای گفت‌وگو با آن ‌ها می‌گوید: این روزها بین من و بیماران یا همراهان‌شان یک رابطه احساسی برقرار می‌شود و دلم می‌سوزد برای بیمارانی که می‌توانستند مانند دیگر افراد بیرون بیمارستان صحیح و سالم کنار خانواده‌شان باشند اما گرفتار شده‌اند. همین رابطه احساسی باعث می شود وقتی بیماری فوت می‌کند، بسیار غمگین ‌شوم. نکته مهم، ترس بیش از حد بعضی از مردم بعد از کرونایی شدن است. استرس، سیستم ایمنی را ضعیف می‌کند و از طرفی سطح روحیه را پایین می‌آورد. ما یک جوان مبتلا به کرونا داشتیم ، زمانی که بستری شد، امیدی به زنده ماندنش نداشتیم اما خودش روحیه خوبی داشت و بر خلاف باور ما توانست بیماری را شکست دهد و از بیمارستان مرخص شود. بر خلاف این موضوع فرد دیگری را داشتیم که با پای خودش در بیمارستان بستری شد اما با فکر این‌که کرونا قطعا کشنده و خطرناک است، فوت کرد و تسلیم بیماری شد. پس باید در ابتدا مراقب باشیم که بیمار و گرفتار این ویروس نشویم اما اگر بیمار و مبتلا شدیم با تمام توان و نیرو به جنگ با او برویم و مانند بیشتر افرادی که مبتلا و خوب شدند ،کرونا را شکست دهیم.»


از بوسیدن فرزندم، محروم شدم
خانم نجفی درباره سختی‌ها و مشکلات دیدار با فرزندش هم می‌گوید: «خانه خودمان شده محلی برای شست‌وشوی لباس‌های فرم و استحمام. بنابراین پسرم را به خانه مادرشوهرم بردیم و ساعات خیلی کمی از روز، در کنارش هستیم. پسرم قبلا خیلی به شوهرم وابسته بود به حدی که گاهی در زمان نبودن پدرش به خاطر او، گریه می‌کرد اما این روزهایی که هر دوی ما را کمتر می‌بیند، به من هم وابسته شده و حس می‌کنم که خیلی دلش برایم تنگ شده است اما چیزی به من نمی‌گوید. برای لحظات کوتاهی هم که من و پدرش او را می‌بینیم، باید حواس‌مان باشد که فاصله را رعایت کنیم، در آغوشش نگیریم و نبوسیم‌اش. از بوسیدنش هم محروم شده‌ایم. گاهی او خیلی بیتابی می کند اما چاره‌ای نیست و به خاطر خودش، نباید بغلش کنیم. من حدود یک ماهی است که مادرم را ندیدم حتی برای تبریک عید هم به دیدارش نرفتم و خیلی دلتنگش هستم اما در حال حاضر، امید به بهبودی مردم مسئله‌ای است که به من و شوهرم نیرو می‌دهد و باعث ماندن‌مان در بیمارستان شده است. به امید خدا تا شکست کامل کرونا در بیمارستان خواهیم ماند.»

کار کردن با لباس مخصوص کرونا خیلی سخت است
خانم نجفی مادری دلسوز و شجاع است که این روزها با تعداد زیادی از بیماران کرونایی در ارتباط است. او درباره سختی‌های کارشان در این روزها می‌گوید: «پوشیدن لباس‌های مخصوص کرونا اصلا راحت نیست. الان شاید کمی عادت کرده باشیم اما حتی تصور این‌که یک لباس بسته پشمی با 6 تا7 لایه دستکش و چند لایه ماسک و کلاه و چکمه بپوشیم به طوری که فقط چشمان‌مان معلوم باشد، سخت است اما برای بهبود حال عزیزان‌مان و همراهی‌شان، این سختی را به جان خریدیم. من و همسرم و تمامی کادر درمان در روزهای اول پوشیدن فرم مخصوص، چند کیلویی لاغر شدیم و بعد از اتمام کارمان، متعجب به لباس‌های خیسی که زیر فرم می‌پوشیدیم، نگاه می‌کردیم. در روزهای اول بیماری، امکانات بیمارستان کم بود که استرس‌مان را تشدید می‌کرد اما با گذشت زمان لباس فرم‌هایی ارسال شد که نازک‌تر از قبل بود و دیگر پشمی نبود و شرایط کارمان را تا حدی راحت تر کرد. بعد از این‌که اعلام شد کفش‌ها هم منبع ناقل این بیماری هستند، چکمه پوشیدیم که این پوشش باعث خستگی بیشتر و کمردرد تمامی نیروهای زحمت‌کش می شود اما چاره دیگری نداریم.»
نویسنده : محدثه فیروزبخت| خبرنگار

 
#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید
e-max.it: your social media marketing partner

 

 

 

 

 

 

محبوب ترین اخبار

اوقات شرعی

آخرین مطالب