10 خرداد 1399
 

اخبار تصویری

ادامه سلسله بحث های لمعات نور سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 4 / 3 / 1399

IMAGE

پنج شنبه, 08 خرداد 1399   ادامه سلسله بحث های لمعات نور سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 4 / 3 / 1399 بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره محمد (ص) محضر بیست و...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 3 / 3 / 1399 - روز بیست و نهم

IMAGE

شنبه, 03 خرداد 1399   سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 3 / 3 / 1399 روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان   بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور *...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 1 / 3 / 1399 - روز بیست و هفتم

IMAGE

پنج شنبه, 01 خرداد 1399 سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 1 / 3 / 1399 روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 2 / 3 / 1399 - روز بیست و هشتم

IMAGE

چهارشنبه, 31 ارديبهشت 1399   سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 2 / 3 / 1399 روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور *...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 31 / 2 / 1399 - روز بیست و ششم

IMAGE

چهارشنبه, 31 ارديبهشت 1399 سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 30 / 2 / 1399 روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 30 / 2 / 1399 - روز بیست و پنجم

IMAGE

یکشنبه, 28 ارديبهشت 1399   سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 30 / 2 / 1399 روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور *...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 29 / 2 / 1399 - روز بیست و چهارم

IMAGE

یکشنبه, 28 ارديبهشت 1399 سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 29 / 2 / 1399 روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم   تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 28 / 2 / 1399 - روز بیست و سوم

IMAGE

یکشنبه, 28 ارديبهشت 1399   سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 28 / 2 / 1399 روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان   بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور *...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 26 / 2 / 1399 - روز بیست و یکم

IMAGE

شنبه, 27 ارديبهشت 1399   سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 26 / 2 / 1399 روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور *...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 27 / 2 / 1399 - روز بیست و دوم

IMAGE

شنبه, 27 ارديبهشت 1399 سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 27 / 2 / 1399 روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 25 / 2 / 1399 - روز بیستم

IMAGE

پنج شنبه, 25 ارديبهشت 1399 سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 25 / 2 / 1399 روز بیستم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره محمد...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 24 / 2 / 1399 - روز نوزدهم

IMAGE

چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1399   سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 24 / 2 / 1399 روز نوزدهم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 23 / 2 / 1399 - روز هجدهم

IMAGE

سه شنبه, 23 ارديبهشت 1399 سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 23 / 2 / 1399 روز هجدهم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره محمد...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 22 / 2 / 1399 - روز هفدهم

IMAGE

دوشنبه, 22 ارديبهشت 1399   سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ :22 / 2 / 1399 روز هفدهم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 21 / 2 / 1399 - روز شانزدهم

IMAGE

یکشنبه, 21 ارديبهشت 1399 سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 21 / 2 / 1399 روز شانزدهم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره...

سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 20 / 2 / 1399 - روز پانزدهم

IMAGE

شنبه, 20 ارديبهشت 1399 سلسله بحث های ماه رمضان سال ۱۳۹۹ توسط : حجت الإسلام والمسلمین ، سید أحمد جبّاری ، امام جمعه ی محترم شهرستان چالوس مورخ : 20 / 2 / 1399 روز پانزدهم ماه مبارک رمضان بسم الله الرّحمن الرّحیم     تفسیر قرآن کریم * لمعات نور * سوره...

آیا یک بار ابتلا به کرونا، مصونیت همیشگی ایجاد می کند؟

IMAGE

شنبه, 20 ارديبهشت 1399 ایرنا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹                                   Languages                                   فارسی                                   English                                   العربیة                                   Türkçe              ...

پیش‌بینی ترامپ درباره زمان تولید واکسن کرونا در آمریکا

IMAGE

دوشنبه, 15 ارديبهشت 1399   صفحه اصلی اخبار داغ مطالب تازه تبلیغات در بیتوته تماس با ما درباره ما     دوشنبه, 15 ارديبهشت 1399 اخباراخبار بین المللپیش‌بینی ترامپ درباره زمان تولید واکسن کرونا در آمریکا آخرین اخبار بین الملل پیش‌بینی ترامپ درباره...

عذرخواهی و توضیح امام جمعه مستعفی ایرانشهر درباره فیلم حاشیه ساز (+فیلم)

IMAGE

سه شنبه, 02 ارديبهشت 1399   امام جمعه مستعفی ایرانشهر با اشاره به پخش فیلمی در فضای مجازی که در حالی که داخل خودرو نشسته بود و به کارگران پول می‌داد گفت: کار بنده اگر تکدر خاطری را برای عزیزان ایجاد کرده از صمیم قلب عذرخواهی می کنم. به گزارش تسنیم ،...

شهادت یک بسیجی و هلاکت ۳ قاچاقچی موادمخدر در سراوان

IMAGE

سه شنبه, 02 ارديبهشت 1399 جامعه و حوادث . برگزیده(٢٢:١٣) ٩٩/٠٢/٠١مهر شهادت یک بسیجی و هلاکت ۳ قاچاقچی موادمخدر در سراوان   سایز متن الفالف   k ١٩ ٣٤ مهر/ مسئول روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق کشور گفت: در درگیری رزمندگان قرارگاه قدس با...

تاریخ اولین اعزام به حج 99 اعلام شد

IMAGE

سه شنبه, 02 ارديبهشت 1399 جامعه و حوادث . برگزیده(١٠:٠٩) ٩٩/٠٢/٠٢ایرنا تاریخ اولین اعزام به حج 99 اعلام شد   سایز متن الفالف   k ٢.٨ ٥ ایرنا/ معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در خصوص تاریخ شروع عملیات حج 99 اعلام کرد: در صورت عادی شدن شرایط، نخستین...

خبر فوت ۲ کودک اصفهانی بر اثر کرونا تکذیب شد

IMAGE

سه شنبه, 02 ارديبهشت 1399 جامعه و حوادث . برگزیده(٢٢:٠٢) ٩٩/٠٢/٠١ایرنا خبر فوت ۲ کودک اصفهانی بر اثر کرونا تکذیب شد   سایز متن الفالف   k ١١ ١٠ ایرنا/ رییس روابط عمومی اداره کل بهزیستی اصفهان خبر فوت ۲ کودک شیرخوارگاه این شهرستان بر اثر ابتلا به...

مقام ارشد سپاه پیشرفت‌های تسلیحاتی ایران را به رخ دنیا کشید

IMAGE

سه شنبه, 02 ارديبهشت 1399 برگزیده سیاسی ورزشی بین الملل چندرسانه ای اقتصادی جامعه و حوادث فناوری موسیقی سینما و چهره ها جذابترین ها استــانی  بیشـــتر  سیاسی . برگزیده(١٦:٢٤) ٩٩/٠٢/٠١ایسنا مقام ارشد سپاه پیشرفت‌های تسلیحاتی ایران را به رخ دنیا...

رکورد دوباره آمریکا در آمار قربانیان کرونا

IMAGE

پنج شنبه, 28 فروردين 1399 بین الملل . برگزیده(٠٩:٢٦) ٩٩/٠١/٢٨فارس رکورد دوباره آمریکا در آمار قربانیان کرونا   سایز متن الفالف   k ٦.٥ ١ فارس/ طبق جدیدترین آمار و ارقام دانشگاه «جانز هاپکینز» با مرگ نزدیک به پنج هزار نفر ظرف 24 ساعت، مجموع قربانیان...

لوکاشنکو: هیچ کس در بلاروس به علت ویروس کرونا نمی‌میرد

IMAGE

سه شنبه, 26 فروردين 1399 بین الملل . برگزیده(٠٩:٥٠) ٩٩/٠١/٢٦خبرگزاری دانشجو لوکاشنکو: هیچ کس در بلاروس به علت ویروس کرونا نمی‌میرد   سایز متن الفالف   k ١ ٠ خبرگزاری دانشجو/ رئیس جمهور بلاروس با رد نگرانی‌ها بابت مرگ شهروندان کشورش به دلیل به...

#باهم_شکستش_می‌دهیم

IMAGE

سه شنبه, 26 فروردين 1399     برگزیده سیاسی ورزشی بین الملل چندرسانه ای اقتصادی جامعه و حوادث فناوری موسیقی سینما و چهره ها جذابترین ها استــانی  بیشـــتر   . برگزیده(١٧:٠٣) ٩٨/١٢/٠٧آخرین خبر #باهم_شکستش_می‌دهیم   سایز متن الفالف   k ١١٧ ٣٠٩ آخرین...

دلتنگی‌های دختر سردار سلیمانی، ۱۰۰ روز بعد از شهادت پدر

IMAGE

سه شنبه, 26 فروردين 1399 سیاسی . برگزیده(٠٩:٤١) ٩٩/٠١/٢٦باشگاه خبرنگاران دلتنگی‌های دختر سردار سلیمانی، ۱۰۰ روز بعد از شهادت پدر 2 سایز متن الفالف   k ٢.٢ ١١ باشگاه خبرنگاران/ زینب سلیمانی پس از گذشت ۱۰۰ روز از شهادت پدرش دلنوشته‌ای را در استوری...

زوج پرستاری که 2 ماه از فرزندشان دور بودند

IMAGE

سه شنبه, 26 فروردين 1399 زوج پرستاری که 2 ماه از فرزندشان دور بودند   سایز متن الفالف   k ١.١ ٠ خراسان/ چند وقتی است که ویروسی بسیار کوچک اما مرموز، زندگی همه اهالی کره‌زمین را تحت تاثیر قرار داده و باعث ترک خیلی از عادات و به وجود آمدن شرایط رفتاری...

از شایعه تا واقعیت رهاشدن بیمار کرونایی در ساری

IMAGE

سه شنبه, 20 اسفند 1398 استانی(١٠:٥٢) ٩٨/١٢/٢٠فارس از شایعه تا واقعیت رهاشدن بیمار کرونایی در ساری     ٨٥ ٠ فارس/ چقدر خوب است که در این شرایط حساس به شایعات دامن نزنیم و هر کلیپی را که دیگران جهت منافع یا جلب توجه تو فضای مجازی بارگزاری می‌کنند را...

مصرف الکل برای مقابله با کرونا مرگ آور است

IMAGE

سه شنبه, 20 اسفند 1398 استانی(١٠:٢٣) ٩٨/١٢/٢٠ایرنا مصرف الکل برای مقابله با کرونا مرگ آور است   ١٩ ٠ ایرنا/ متخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز نسبت به مصرف انواع الکل برای مقابله و درمان کرونا هشدار داد و گفت : مصرف خوراکی مواد الکلی...

تصمیم سه نهاد انقلابی برای کمک به کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا

IMAGE

سه شنبه, 20 اسفند 1398   تحلیل ها(١٠:٤٢) ٩٨/١٢/٢٠کیهان تصمیم سه نهاد انقلابی برای کمک به کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا       کیهان/ متن پیش رو در کیهان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست جانشین فرمانده کل سپاه با‌ اشاره...

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان و مدیران نظام:

IMAGE

پنج شنبه, 23 فروردين 1397     رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان و مدیران نظام: تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام‌رسان‌های داخلی «حرام شرعی» است   حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز (دوشنبه) در دیدار جمعی از...

گردهمایی بزرگ فعالان عرصه فرهنگ دینی مساجد شهرستان چالوس

IMAGE

جمعه, 01 -2667 گردهمایی بزرگ فعالان عرصه فرهنگ دینی مساجد شهرستان چالوس با حضور مسئولان، روسای هیات امناء، هیات مذهبی و پایگاه های مقاومت شهرستان چالوس

×

خطا

There was a problem loading image 157029432.jpg
There was a problem loading image 32020-4042-pc-4042.gif
There was a problem loading image 1090634_600.jpg
There was a problem loading image AndroidOnlineNewsImage.aspx?id=6272306&type=newsHi
There was a problem loading image AndroidOnlineNewsImage.aspx?id=6273162&type=newsHi
There was a problem loading image AndroidOnlineNewsImage.aspx?id=6272279&type=newsHi
There was a problem loading image logo-white.svg
There was a problem loading image AndroidOnlineNewsImage.aspx?id=6258526&type=newsHi
There was a problem loading image AndroidOnlineNewsImage.aspx?id=6250978&type=newsHi
There was a problem loading image main-logo.svg
There was a problem loading image AndroidOnlineNewsImage.aspx?id=6251055&type=newsHi
There was a problem loading image AndroidOnlineNewsImage.aspx?id=6251050&type=newsHi

آیا یک بار ابتلا به کرونا، مصونیت همیشگی ایجاد می کند؟

۲۷ اسفند ۱۳۹۸،‏ ۱۲:۱۲
کد خبرنگار: 1229
کد خبر: 83717991
 
۰ نفر
 
  •  
  •  
  •  
  •  
 

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

آیا یک بار ابتلا به کرونا، مصونیت همیشگی ایجاد می کند؟

تهران- ایرنا- نشریه فوربس در مطلبی با اشاره به گزارش های رسیده از برخی کشورها مبنی بر ابتلای دوباره برخی افراد به کرونا نوشت: یک بار ابتلا به این بیماری مصونیت همیشگی در برابر آن ایجاد نمی کند.

نشریه آمریکایی فوربس در مطلبی با عنوان «آیا ممکن است دوبار به ویروس کرونا مبتلا شویم؟ تا چه مدت بعد از ابتلا به کویید-۱۹ ایمن هستیم؟» گزارش داد: شما ممکن است فکر کنید که یکبار آزمایش مثبت کرونا دلیلی است برای ابتلا نشدن دوباره به این ویروس و یا دستکم گمان می کنید در طول این همه گیری جهانی دوباره مبتلا نمی شوید. اما آیا واقعا این فرض درست است؟ آیا پس از بهبود از عفونت کویید-۱۹، در برابر ابتلای دوباره به این ویروس مصون هستید؟ در پاسخ باید گفت آنچه از ژاپن و چین گزارش می شود، داستان دیگری را روایت می کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، یک زن راهنمای تور در ژاپن پس از بهبودی از ابتلای به کویید-۱۹، بار دیگر تست کرونایِ او مثبت اعلام شد.  

آیا این مورد ثابت می کند که ابتلای دوباره به ویروس کرونا امکان پذیر است؟ یا شاید این مورد تنها یک خطای آزمایشگاهی بوده است؟ یا شاید هم فرد مبتلا سیستم ایمنی ضعیفی داشته و بدنش نتوانسته مصونیت لازم را ایجاد کند.

باید در پاسخ به همه پرسش های بالا گفت که براساس گزارش رسانه های ژاپن، غیر از این زن، چنین اتفاقی برای یک مرد ۷۰ ساله نیز رخ داده است که برای نخستین بار در ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) آزمایش او در کشتی تفریحی «پرنسس دایموند» مثبت بود. او پس از انتقال به یک مرکز پزشکی در توکیو، تا بهبودی کامل در آنجا ماند. این مرد دوم مارس (۱۲ اسفند) در حالی که از این بیماری بهبودی کامل پیدا کرده بود، مرخص شد. اما پس از مدتی در ۱۳ مارس (۲۳ اسفند) به دلیل تب به مرکز درمانی مراجعه کرد و در آنجا بار دیگر تست کرونای او مثبت اعلام شد.

البته در ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) مقاله ای در یکی از رسانه های پکن منتشر و در آن اعلام شد که ۱۴ درصد بهبودیافتگان، بار دیگر به این ویروس مبتلا می شوند.

هرچند باید تاکید کرد این مطالب بیش از آنکه یک مطالعه علمی باشد، یک گزارش خبری است و در چنین شرایطی دانشمندان ابتدا باید تایید کنند که آیا آزمایش این افراد درست و دقیق بوده است یا خیر.

در مرحله دوم نیز پزشکان و دانشمندان باید دو یا سه بار بررسی کنند که آزمایش مثبت این بیماران در نتیجه ابتلای دوباره به این ویروس بوده یا اینکه نتیجه آزمایش آنها نتیجه بقای ویروس در بدن پس از ابتلا در وهله نخست بوده است. به عنوان نمونه، مسافر کشتی پرنسس دایانا و یا راهنمای تور ژاپنی هر کدام دارای عفونت های نسبتاً طولانی بودند و ممکن است نتیجه آزمایش آنها تحت تاثیر عفونت طولانی مدت قرار گرفته باشد.

سوم، میزان مصونیتی که بدن شما در برابر این ویروس ایجاد می کند نه تنها به ویروس بستگی دارد بلکه به واکنش سیستم ایمنی بدن شما در مواجهه با این بیماری نیز ارتباط دارد.

هنگامی که سیستم ایمنی بدن شما برای نخستین بار با ویروس خاصی همچون کرونا روبرو می شود آمادگی لازم برای مقابله را ندارد و به نوعی شگفت زده می شود. با این وجود، قرار گرفتن در معرض ویروس از طریق واکسن یا ابتلا، ممکن است به سیستم ایمنی بدن شما آموزش دهد تا چگونه در دفعات بعدی با آن مقابله کند. اما این سوال نیز در اینجا مطرح می شود که آیا ممکن است ابتلای دوباره به ویروس کرونا نتیجه ضعف سیستم ایمنی باشد؟

در مقاله ای که در ژانویه ۲۰۲۰ (دی ماه سالجاری) در نشریه ویروس شناسی پزشکی منتشر شد، آمده است، پاسخ سیستم ایمنی بدن به یک ویروس لزوما با واکنش بدن به ویروس دیگر یکسان نخواهد بود، حتی اگر هر دو ویروس از خانواده ویروس های کرونا یا تاجداران باشند. همه اینها البته بستگی به قدرت سیستم ایمنی بدن نیز دارد و اینکه تا چه اندازه در مواجهه با ویروس کرونا تهاجمی رفتار می کند.  

به علاوه، سیستم ایمنی بدن شما باید ویروس را به یاد داشته باشد. با گذشت زمان، سیستم ایمنی بدن ممکن است مواجهه قبلی با چنین ویروسی را از یاد ببرد و ویروس نیز فرصت لازم را برای حمله پیدا کند. حال پرسش این است که سیستم ایمنی بدن انسان تا چه مدت می تواند ویروس کویید-۱۹ را به یاد آورد؟

از آنجاکه این ویروس نوظهور است، هنوز مطالعات کافی در مورد آن صورت نگرفته است. بنابراین باید به مطالعات در مورد ویروس هایی که به کویید-۱۹ شباهت دارند رجوع کنیم. نزدیکترین ویروس به کویید-۱۹، ویروس سارس (عامل بیماری سندروم حاد تنفسی) است که در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ شیوع پیدا کرد.

در یک مطالعه منتشر شده در سال ۲۰۰۷ در خصوص سارس، یک تیم تحقیقاتی از مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در چین و تایوان، ۱۷۶ بیمار دارای سندرم حاد تنفسی (SARS) را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه مشخص شد آنتی بادی های ناشی از ویروس سارس به طور متوسط حدود ۲ سال در خون بیمار باقی می مانند. سپس در طول سال سوم، سطح آنتی بادی رو به کاهش می گذارد. نتیجه آن است که مصونیت در برابر ویروس سارس ممکن است ۲ تا ۳ سال باقی بماند.

البته باید خاطرنشان کرد میزان آنتی بادی ها همیشه با سیستم ایمنی ارتباط ندارند. در واقع آنها مانند عکس های سلفی در اینستاگرام هستند که نمی توانند همه آنچه در حال جریان است را نشان دهند. برخی افراد ممکن است حتی با وجود سطح قابل توجهی از آنتی بادی در خونشان، نسبت به ابتلای دوباره به ویروس حساس باشند. لذا تنها راه برای تعیین اینکه آیا بیماران نسبت به ویروس سارس مصونیت لازم را بدست آورده یا خیر این است که افراد را دوباره در معرض ویروس قرار داده و بررسی کنیم که چه اتفاقی می افتد و این می تواند یک آزمایش هولناک باشد.

پرسش دیگر این است که چند نسخه مختلف از ویروس کرونا وجود دارد؟ پاسخ این سؤال بدون آزمایش دقیق و گسترده دشوار است.

براساس یک مطالعه منتشر شده در نشریه نشنال ساینس ریویو National Science Review، تجزیه و تحلیل نمونه ها از ۱۰۳ مورد مبتلا به کرونا نشان داد دستکم دو نسخه از این ویروس در حال انتشار است.

البته این بدان معنا نیست که این نسخه ها از ویروس کرونا به اندازه ای متفاوت هستند که مصونیت بدن در برابر آنها متفاوت باشد. از اینها گذشته، ویروس ها با گذشت زمان دچار تکامل می شوند. با گذشت زمان ویروس های کرونا ممکن است تغییر کنند، تا جایی که نسخه های جدید دیگر به اندازه نسخه اولیه برای سیستم ایمنی قابل تشخیص نباشند. ضمن آنکه جهش یا موتاسیون ویروس ها امکان انتقال آنها را از حیوان به انسان فراهم می کند.

بسیاری از دانشمندان بر این باورند، هنگامی که تعداد کافی از یک جمعیت به یک بیماری همه گیر مبتلا می شوند، جامعه به تدریج مصون شده و بیماری همه گیر فروکش می کند. اما هنگامی که ایمنی جامعه بالا برود، ویروس برای یافتن افراد بیشتر به عنوان میزبان تلاش خواهد کرد. اعتقاد بر این است که با مصونیت دستکم ۷۰ درصد جامعه در برابر کرونا، این ویروس تلاش بیشتری برای جهش خواهد کرد.

با این حال، اگر مردم دوباره به ویروس مبتلا شوند و یا با نسخه های متفاوتی از این ویروس درگیر شوند، اوضاع قابل تغییر است. لذا از آنجا که هیچ واکسنی در برابر ویروس جدید کرونا موجود نیست، زمزمه هایی مبنی بر اجازه دادن به افراد دارای سیستم ایمنی قوی تر برای ابتلا به این ویروس شنیده می شود تا بدین ترتیب «ایمنی جمعی» (شکلی از مصونیت غیرمستقیم در برابر بیماری واگیر است که در آن به دلیل اینکه درصد بزرگی از افراد یک جمعیت نسبت به بیماری ایمن شده‌اند برای سایر افراد غیرمصون جمعیت نیز محافظت به ارمغان می‌آورند) بالا برود.  

اما این راهبرد نمی تواند عاقلانه باشد زیرا ممکن است سیستم ایمنی بدن افراد در معرض ابتلا به اندازه ای که محک زده شده بود، قوی نباشد و آنها با خطر مرگ روبرو شوند. در واقع این اقدام مانند جمله معروف پزشکان در فیلم های تلویزیونی است که «عمل موفقیت آمیز بود اما بیمار جان خود را از دست داد».

در نهایت همه این موارد یادآور این است که دانشمندان هنوز به اندازه کافی چیزی در مورد این ویروس نمی دانند.

بنابراین، اگر به این ویروس مبتلا شده و سپس بهبود پیدا کردید نباید فرض را بر این بگیرید که می توانید همچنان سطوح آلوده را به راحتی لمس کنید. تنها به این دلیل که بار اول از این بیماری جان سالم به در برده اید، نباید فرض کنید دیگر در آینده به عفونت های احتمالی مبتلا نمی شوید، چراکه به طور قطع پایان همه ماجراها هرگز یکسان نیست.

۲۰۲۳

از سراسر وب

Yektanet: Stay Home
در چند دقیقه کد بورسی بگیرید! ثبت‌نام در کارگزاری فارابی
 
دریافت کد بورسی بدون معطلی در کارگزاری فارابی
 
پرفروش ترین گوشی ها با گارانتی اصلی از دیجی کالا بخرید !
 
لذت بازی های علمی همراه با کودکان
 
قیمت عالی + طراحی حرفه ای
 
 
در چند دقیقه کد بورسی بگیرید! ثبت‌نام در کارگزاری فارابی

در چند دقیقه کد بورسی بگیرید! ثبت‌نام در کارگزاری فارابی

دریافت کد بورسی بدون معطلی در کارگزاری فارابی

دریافت کد بورسی بدون معطلی در کارگزاری فارابی

پرفروش ترین گوشی ها با گارانتی اصلی از دیجی کالا بخرید !

پرفروش ترین گوشی ها با گارانتی اصلی از دیجی کالا بخرید !

لذت بازی های علمی همراه با کودکان

لذت بازی های علمی همراه با کودکان

قیمت عالی + طراحی حرفه ای

قیمت عالی + طراحی حرفه ای

"گران" ترین خانه تهران را در "اینپین" بیابید (+ قیمت)

در چند دقیقه کد بورسی بگیرید! ثبت‌نام در کارگزاری فارابی
 
دریافت کد بورسی بدون معطلی در کارگزاری فارابی
 
پرفروش ترین گوشی ها با گارانتی اصلی از دیجی کالا بخرید !
 
لذت بازی های علمی همراه با کودکان
 
قیمت عالی + طراحی حرفه ای
 
 

اخبار مرتبط

نظر شما

 
1 + 2 =
 
 
e-max.it: your social media marketing partner

 

 

 

 

 

 

محبوب ترین اخبار

اوقات شرعی

آخرین مطالب