23 خرداد 1400

جلسه گزارش کار اجرایی پروژه بزرگ مصلی چالوس و مجتمع فرهنگی تجاری آدینه با حضور امام جمعه

جلسه گزارش کار اجرایی پروژه بزرگ مصلی چالوس و مجتمع فرهنگی تجاری آدینه با حضور امام جمعه، دستگاه نظارت، سرپرست کارگاه، مدیر مالی، مدیریت مرکز فرهنگی تجاری آدینه و دکتر سام هیئت امناء مصلی در خصوص راه اندازي سريع تر مصلي و گزارش فعاليت پيمانكار مربوطه راجع به برنامه و اهداف كوتاه مدت، میان مدت و  بلند مدت مركز فرهنگی تجاري آدینه و بهبود كيفيت آن و راهكارهاي مناسب جهت ادامه فعاليتها در بیت امام جمعه برگزار گردید.

e-max.it: your social media marketing partner

 

 

 

 

 

 

محبوب ترین اخبار

اوقات شرعی