نشست جمعی از دانش آموزان دبیرستان بنت الهدی صدر به منظور پرسش و پاسخ با موضوعیت حجاب و عفاف با امام جمعه شهرستان چالوس حاج آقا جباری در دفتر امام جمعه. 98/10/30

 

دیدار جمعی از دانش آموزان دبیرستان بنت الهدی صدر به منظور پرسش و پاسخ با محوریت و موضوع عفاف و حجاب امام جمعه شهرستان چالوس حاج آقا جباری در دفتر امام جمعه.    98/10/30.

e-max.it: your social media marketing partner